Vitmin+

Vitmin+ süt ve besi ruminantlarında kullanılan, süt verimine, canlı ağırlık artışına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, fertilite artışına destek sağlayarak, genel metabolik faydalar sağlayan uzun süreli genel kullanım amaçlı vitamin mineral kombinasyonlu bolustur.


 1. Bağışıklık sistemini destekleyerek enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır.
 2. Süt verimini yükseltir, sütün yağ oranını arttırır.
 3. Besi hayvanlarının performansını arttırır.
 4. Fertilite, döl tutma ve yavru atma problemlerini azaltarak döllenme başarısını arttırır.
 5. İneklerin gebe kalma oranını yükseltir ve sağlıklı gebelik dönemi geçirmesini sağlar.
 6. Kızgınlık sorunlarının (subklinik östrus, düzensiz kızgınlık, kızgınlık göstermeme vb.) azaltılmasında etkili destek sağlar.
 7. Doğum yapan ineklerin ve yeni doğan buzağıların bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
 8. Tohumlama başarısını arttırarak buzağılama aralığını kısaltır.
 9. Ayak, tırnak, ve deri sorunlarını azaltır.
 10. Meme hastalıklarının (mastit) azaltılmasında etkili destek sağlar.
 11. İskelet, kemik ve kas gelişimini destekler.

200 kg üzerindeki ruminantlara her uygulama döneminde aplikatör ile ağızdan 2 adet bolus verilir. Sağmal ineklere kuru dönemin başında ve diğer dönemlerde aplikatör ile ağızdan 2 adet bolus verilir. Düvelere buzağılamadan 6 ila 8 hafta önce aplikatör ile ağızdan 1 adet bolus verilir. 200 kg ve daha az olan genç sığırlara herhangi bir anda aplikatör ile ağızdan 1 adet bolus verilir.

1. Adım Mide Topunu yuvarlak ucu öne gelecek şekilde aplikatöre yerleştirin.

2. Adım Aplikatörü hayvanın ağzına yerleştirin ve durana kadar dili üzerinde kaydırarark ilerletin.

3.Adım Aplikatörün kollarına basarak mide topunu serbest bırakın. (Hayvanın solunum sistemini kapatmayın ve dilini tutmayın.)

Günlük Salım Kompozisyonu 

1 Adet Bolus 108 g

VİTAMİNLER
IU
Vitamin A 
18.350
Vitamin D32.700
Vitamin E13,5

MİNERALLERmg
Kalsiyum51,4
Magnezyum10,3
Demir4,5
İyot5,8
Bakır53,0
Mangan47,2
Çinko118,5
Kobalt3,1
Selenyum

3.1

Sodyum3,3
Fosfor38,7
Kükürt31,1Sadece ruminantlar için uygundur diğer hayvanlarda kullanılmaz. Uygulama sırasında aşırı kuvvet uygulanmamalıdır. Kırılmış yada zarar görmüş bolus kullanılmamalıdır. Veteriner hekim veya bolus uygulama eğitimi almış personele uygulama yaptırınız. Bolusta mevcut olan maksimum içerikli katkı maddelerine başka kaynaklardan aynı zamanda ilave yapılmasından kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce sürüdeki iz elementlerin durumu ve günlük rasyondaki iz elementlerin dengesi için bir veteriner hekime veya besleme uzmanına danışınız. Kullanmadan önce veteriner hekiminize veya besleme uzmanınıza danışınız.   

Güneş ışığı almayan 30 ºC'nin altında kuru şartlarda depolanır. Açıldıktan sonra kendi ambalajında saklanmalı ve bir gün içerisinde kullanılmalıdır.