Calseatec

Calseatec

Calseatec doğum sonrası süt humması riskinin azaltılması için hipokalsemi (doğum felci – süt humması) riski bulunan ineklerde, kolostrum kalitesinin artırılması ve doğum sonrası süt veriminin artırılması için kullanılan biyoyararlılığı yüksek Kalsiyum desteği sağlayan diyetetik tamamlayıcı mide topu/bolustur. 30 dk. içerisinde çözünerek, ilk Kalsiyum Formiyat kaynağı ile ani ve ikinci Lithothamn Kalsiyum kaynağı ile uzun süreli Kalsiyum desteği sağlar.

Kanda iyonize Kalsiyum seviyesi Ca: 5.0 mg/dl seviyelerine düştüğünde abomasumda % 70 oranında motilite ve % 50 oranında kas kontraksiyon gücü azalmaktadır. Bu durum rumen fonksiyonlarını azaltarak, Negatif Enerji Dengesinin şiddetinin artmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak yağ mobilizasyonun artması ile karaciğer yağlanması ve ketozis hastalığı ortaya çıkmaktadır. Keton cisimleri iştahın azalması ile birlikte yem tüketimin düşmesine neden olur. Böylece süt veriminde azalma ve döl tutmama sorunları olacaktır. Ayrıca Kalsiyum kasların kasılmasını etkilediğinden Abomasum deplasmanı, Sonun atılamaması (Retentio Secundinarıum, uterus involusyonunnun gecikmesi) gibi patolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır.

pH Yönetimi

  1. Daha iyi lif sindirimi (+ 3.5 %)
  2. Daha iyi performans
  3. Selülotik bakteri gelişimi
  4. Daha iyi verimlilik
  5. Rumen gelişimine uygun

Uygulamanın tamamı ağızdan (oral yolla) aplikatör yardımı ile yapılmalıdır.

Hipokalsemiden korunma desteği amacıyla kullanıldığında:

Doğumun ilk işaretlerinin başlamasından itibaren 2 adet bolus verilir. Doğumdan hemen sora 2 adet bolus daha verilir. Daha sonra gerekiyorsa doğumu takip eden 2 güne kadar 12 saat arayla 1 veya 2 adet bolus verilir.

Kalsiyum enjeksiyonu(serum tedavisi) ile birlikte kullanıldığında:

Kalsiyum enjeksiyonu(serum uygulaması) yapıldıktan 2 saat sonra 2 adet bolus verilir. Kalsiyum enjeksiyonundan 12 saat sonra 2 adet bolus daha verilir.

1. Adım Mide Topunu yuvarlak ucu öne gelecek şekilde aplikatöre yerleştirin.

2. Adım Aplikatörü hayvanın ağzına yerleştirin ve durana kadar dili üzerinde kaydırarark ilerletin.

3.Adım Aplikatörün kollarına basarak mide topunu serbest bırakın. (Hayvanın solunum sistemini kapatmayın ve dilini tutmayın.)

Bileşim Tablosu

1 Adet Bolus 90 g

BİLEŞEN LİSTESİg
Kalsiyum (Lithothamn)6,30
Magnezyum (Magnezyum Oksit)3,70
Magnezyum Stearat
Sorbitol 

VİTAMİNLERIU
Vitamin D325.750

KORUYUCULARg
Kalsiyum (Kalsiyum Formiyat)14,70

EMÜLGATÖRLER ve STABİLİZATÖRLER

Mikrokristalin Selüloz

Bir adet bolus toplam 21 g Kalsiyum içerir.

Calseatec Performans Çalışması

Deneme çalışmaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği ile birlikte yürütülmüştür.Sadece ruminantlar içindir, diğer hayvanlarda uygulanmaz. Yatar vaziyetteki hayvanlara uygulamayınız. Doğumdan sonra doğum felci riski ortadan kalktıysa uygulamayı kesiniz. Kullanmadan önce veteriner hekiminize danışınız. Veteriner hekim veya bolus uygulama eğitimi almış personele uygulama yaptırınız.

Güneş ışığı almayan 30 ºC'nin altında kuru şartlarda depolanır. Açıldıktan sonra kendi ambalajında saklanmalı ve bir gün içerisinde kullanılmalıdır.