Üretim

Kalite, Çevre ve
Hayvan Sağlığı Politikamız

Sağlıklı hayvanların yetiştirilmesini destekleyerek problemin ortaya çıkmasını engelleyecek çözümler sunmak
Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri kapsamında tüm ilişkili olduğumuz ulusal ve uluslararası regülasyonlara uygun olarak hareket etmek
Müşteri memnuniyetini arttırarak sürekli ve kalıcı iş ortaklıkları kurmak
Çalışanların katılımı ile potansiyel (iş süreçleri, çevre ve iş güvenliği) risklerinin önceden belirlenerek ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için çalışmalar yürüterek gerekli yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
Çevre dostu, enerji verimli ve sürdürülebilir üretim teknolojilerine hızlı ve güvenilir birşekilde geçmek
Tüm süreçler için yaşam döngüsü anlayışını benimsek ve sürdürmek

Üretim Güvenliği ve Kontrolü

HACCP planının uygulanması kapsamında, malzemelerin tedariğinden ürünlerin sevkiyatına kadar risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Süreç boyunca girdi, proses, ara ürün ve nihai ürün risk kontrol yöntemleri oluşturulmaktadır.