İnovatif ve Sürdürülebilir RUMİNANT HAYVAN SAĞLIĞI ve PERFORMANS ODAKLI BESLEME Detay İnovatif ve Sürdürülebilir RUMİNANT HAYVAN SAĞLIĞI ve PERFORMANS ODAKLI BESLEME Detay İNOVATİF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR RUMİNANT HAYVAN SAĞLIĞI ve PERFORMANS ODAKLI BESLENME Detay

Klinik Ürünler

Metabolik hastalıklar ve fonksiyon bozukluklarına karşı kısa ve uzun süre salım teknolosine sahip klinik destek ve iyileşme sağlama amaçlı ürünler.

Takviye Ürünler

Bağışıklık sistemi güçlendirici, reproduction destekleyici, fertilite kuvvetlendirici, postpartum destekleyici ve performans artırıcı genel destek ürünleri.

Vittek Kurumsal

2018 yılında faaliyetlerine başlayan Vittek bir üniversite start-up’ı olarak kurulmuştur. Vittek, hayvan sağlığını korumayı ve hayvan performansını artırmaya odaklanmış çözümler ile uluslararası standartlarda, bilimsel, yenilikçi ve güvenilir üretim yaparak Türkiye’de ve uluslararası alanda lider markalar ile rekabet edebilen bir teknoloji firmasıdır.

ÜRETİM

İstenilen performans ölçüleri için gerekli katite standartlarının sağlanarak çevreye duyarlı sürdürülebilir üretim teknolojilerinin uygulanması.

TEKNOKENT ARAŞTIRMA

Mevcut ürün ve üretim proseslerin geliştirilmesi, yeni ürünler ve yeni üretim teknolojileri üzerine bilgi ve veri odaklı yaklaşım ile çözümler üretmek.
  • Bilgi ve inovasyon odaklı çözümler
  • Sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemler
  • Toplum için değer üreten ürünler

Vittek Ar-Ge

Mevcut ürün ve üretim proseslerin geliştirilmesi, yeni ürünler ve
yeni üretim teknolojileri üzerine bilgi ve veri odaklı yaklaşım ile çözümler üretmek.

Yenilikçi Fikirler

Ar-Ge

Ölçeklendirme

Üretim